UBND tỉnh: Đánh giá kết quả công tác thu, chi ngân sách quý I; triển khai nhiệm vụ quý II

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

Ngày 8/4, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác thu, chi ngân sách quý I; triển khai nhiệm vụ quý II. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các huyện, thành phố.Hội nghị đánh giá kết quả công tác thu, chi ngân sách quý I; triển khai nhiệm vụ quý II.


Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn và giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách 5% và chỉ tiêu thu nợ thuế cho Cục Thuế tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Cục Thuế tỉnh, các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; triển khai các giải pháp chống thất thu và tăng thu ngân sách. Trên cơ sở chỉ tiêu dự toán thu ngân sách tỉnh giao, Chi cục thuế các huyện, thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và thu nợ thuế, 4/13 đơn vị (Mộc Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ) có số thu từ thuế và phí trên địa bàn trên 25% dự toán năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 708 tỷ đồng, bằng 15% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 71% so với cùng kỳ năm 2018.


Chi ngân sách quý I đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương, cùng các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của tỉnh và kinh phí phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Đến hết quý I, chi ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.833 tỷ đồng, bằng 21,15% dự toán được giao; trong đó, chi đầu tư phát triển 650 tỷ đồng, bằng 38% dự toán giao; chi thường xuyên 1.870 tỷ đồng, bằng 19% dự toán giao và chi hỗ trợ có mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia 313 tỷ đồng, bằng 17% dự toán giao.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu các giải pháp thu nợ đọng thuế, thu ngân sách và chống thất thu ngân sách trên địa bàn; các huyện, thành phố đề xuất một số nội dung: bổ sung kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai do mưa lũ; điều tiết phân bổ số tiền thưởng cho các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu các sở, ngành, Cục Thuế tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thu hồi nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế theo quy trình, quy định; đôn đốc người nộp thuế nộp các khoản tiền nợ thuế, các khoản thu hồi sau thanh tra vào ngân sách Nhà nước... Đồng thời, thực hiện chi ngân sách công khai, minh bạch, phục vụ phát triển KT-XH và các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của tỉnh. 

Tìm kiếm theo ngày