Tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết trong phát triển kinh tế của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Mai Sơn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.


 

Nông dân bản Mé Lếch, xã Cò Nòi (Mai Sơn) trồng cây ăn quả xen cây trồng ngắn ngày.


Quá trình triển khai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện về chuyển đổi diện tích đất sản xuất cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc, đất bạc màu sang trồng cây ăn quả, cây công nghiệp hiệu quả kinh tế cao; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; liên kết hội viên thành lập HTX sản xuất tập trung; thực hiện hiệu quả các chính sách của tỉnh, huyện hỗ trợ thành lập HTX, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tín dụng cho vay phát triển kinh tế... Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, ghép cải tạo vườn tạp; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất từ mô hình điển hình trong và ngoài huyện; tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng các cơ sở ươm, đảm bảo cung cấp giống chất lượng... Đến hết năm 2018, huyện Mai Sơn có 78 HTX trồng cây ăn quả, với trên 6.000 ha cây ăn quả các loại, tăng 4.918 ha so với năm 2015, trong đó, 140 ha cây ăn quả được sản xuất theo quy trình VietGAP (đã có 29 ha trồng xoài, nhãn  được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu), tổng sản lượng cây ăn quả các loại trên 28.000 tấn.


Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên MTTQ huyện Mai Sơn đã phối hợp với sở, ngành chức năng của tỉnh, cơ quan chuyên môn của huyện vận động doanh nghiệp, HTX tham gia các hội chợ thương mại, xúc tiến đầu tư, quảng bá giới thiệu nông sản địa phương, tạo cơ hội hợp tác giữa nông dân, HTX với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Đến nay, một số sản phẩm, như: Cà phê Sơn La tại Chiềng Ban được công bố chỉ dẫn địa lý; “Na Mai Sơn” được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể... tạo thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người sản xuất và người tiêu dùng. Các sản phẩm nông sản của Mai Sơn được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn xuất bán vào các siêu thị lớn tại Hà Nội và phục vụ xuất khẩu. Riêng năm 2018, đã xuất khẩu 696 tấn xoài, 76 tấn thanh long, 104 tấn nhãn sang Úc, Trung Quốc, Du Bai... tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 12 tỷ đồng. Quá trình xuất khẩu, các tổ chức thành viên của MTTQ huyện đã vận động đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ các HTX thu hái, đóng gói sản phẩm xuất khẩu đảm bảo chất lượng, kế hoạch đề ra.


Từ chủ trương phát triển cây ăn quả đã tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp ở Mai Sơn, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt trên 11.248 tỷ đồng, tăng hơn 2.162 tỷ đồng so với năm 2016; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng năm 2018, tăng 6 triệu đồng so với năm 2016. Toàn huyện có 2 doanh nghiệp, 22 HTX và 132 hộ thu nhập trên 300 triệu đồng/ha/năm. Đạt được những kết quả đó, có phần đóng góp tích cực của các tổ chức thành viên MTTQ huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền ở cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; xây dựng các mô hình kinh tế điểm để nhân dân học tập, làm theo; khuyến khích doanh nghiệp, HTX  phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm... Đồng thời, phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo bền vững và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày