Tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các địa bàn khó khăn

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tổ chức hơn 70 buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho gần 1.300 lượt người, tại 34 xã, 21 bản đặc biệt khó khăn thuộc các huyện: Thuận Châu, Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Phù Yên, Mường La; cấp phát hơn 2.400 tờ rơi.Tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại xã vùng cao Hua Nhàn (Bắc Yên)


Nội dung tuyên truyền, trợ giúp pháp lý chủ yếu về: Bộ Luật Hình sự năm 2015; Bộ Luật Dân sự năm 2015, Luật An ninh quốc gia, Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; một số quy định về bồi thường ngoài hợp đồng; quy định xử lý đối với hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản pháp luật khác về quyền công dân.

Tìm kiếm theo ngày