Tuyên truyền nâng cao kiến thức Chương trình xây dựng NTM tại xã Chiềng Xôm

Ngày 08 tháng 10 năm 2020

Ngày 8-10, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao kiến thức Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho các hội viên là Chi hội trưởng, Chi hội phó Chi Hội phụ nữ các bản của xã Chiềng Xôm (Thành phố).

 

 

Hội nghị tuyên truyền nâng cao kiến thức Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM

gắn với cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thông tin một số chính sách của tỉnh và thành phố về xây dựng nông thôn mới; một số kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 và định hướng một số nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Vận động, khích lệ hội viên phụ nữ và các hộ gia đình tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã Chiềng Xôm đạt nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020.

Tìm kiếm theo ngày