Tưng bừng Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018

Ngày 30 tháng 08 năm 2018

Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố tại Mộc Châu


Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố của dân tộc Dao.


Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố của dân tộc Mông.


Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố của dân tộc Mường


Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố của dân tộc Thái.

\

Trình diễn nhảy sạp của dân tộc Mường huyện Phù Yên.


Tái hiện Lễ Cấp sắc của dân tộc Dao.


Thi trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc tại Trại Văn hóa - Du lịch


Phần thi ẩm thực của đội Mộc Châu.


Phần thi ẩm thực của đội Phù Yên.


Món tráng miệng được chế biến từ hoa quả của huyện Vân Hồ.


Thi trình diễn văn hóa cộng đồng các dân tộc Sơn La tại Trại Văn hóa – Du lịch 
Phần thi trình diễn văn hóa cộng đồng của đoàn Yên Châu.Phần thi trình diễn văn hóa cộng đồng của đoàn Sốp Cộp.
Người dân chọn mua hàng tại chợ thổ cẩm.


Thi trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Sơn LaĐại biểu tặng Cờ lưu niệm cho các Đội tham dự Hội thi.


Một số hình ảnh tại Hội thi trình diễn trang phục dân tộc


Phần thi trình diễn trang phục dân tộc Thái đen nguyên bản của thí sinh đến từ huyện Mai Sơn.Phần thi trình diễn trang phục dân tộc Dao nguyên bản của thí sinh đến từ huyện Phù Yên.Phần thi trình diễn trang phục dân tộc Mường nguyên bản của thí sinh đến từ huyện Mộc Châu.Phần thi trình diễn trang phục dân tộc Thái và Khơ Mú cải biên của thí sinh đến từ huyện Mai Sơn.


Khai mạc Trại Văn hóa du lịch và Triển lãm ảnh những thành tựu nổi bật về phát triển KT - XH – ANQP; trưng bày ảnh đẹp du lịch Sơn LaKhai mạc Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Sơn La năm 2018.Không gian trình diễn Trại Văn hóa - Du lịch của các huyện.Ban tổ chức chấm thi nội dung Trại văn hóa.Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh.


Một số hình ảnh tại Trại Văn hóa - Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018


Không gian văn hóa dân tộc Mông tại Trại Văn hóa - Du lịch huyện Mộc Châu.


Giới thiệu nông sản tại Trại Văn hóa - Du lịch huyện Phù Yên.Giã bánh dày tại không gian văn hóa dân tộc Mông của Trại Văn hóa - Du lịch huyện Mộc Châu.Biểu diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Thái tại Trại Văn hóa - Du lịch huyện Yên ChâuGuồng quay sợi của dân tộc Thái huyện Quỳnh Nhai.Trình diễn dệt vải truyền thống tại Trại Văn hóa - Du lịch huyện Vân Hồ.

Tìm kiếm theo ngày