Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn: Tập huấn xử lý nước an toàn cho hộ gia đình

Trong hai ngày (ngày 1 và ngày 2/6), Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn đã tổ chức tập huấn xử lý nước an toàn cho 54 học viên là Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, Trưởng Ban quản lý các bản thuộc các thuộc địa bàn các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mường La và Thành phố.

 

Các học viên trao đổi tại lớp tập huấn.

 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tiếp thu các kiến thức về: Phân loại các nguồn nước có thể sử dụng cho sinh hoạt; lựa chọn nguồn nước sinh hoạt; các biện pháp xử lý nguồn nước hộ gia đình và cách dự trữ nguồn nước các mùa trong năm cho từng hộ gia đình. Đây là dịp để các học viên nâng cao nhận thức về nguồn nước sạch và kỹ năng xử lý nước, đồng thời, tuyên truyền và hướng dẫn các hội viên và người dân các bước thực hiện xử lý nguồn nước sinh hoạt phục vụ đời sống hàng ngày.

Tìm kiếm theo ngày