Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 07 tháng 06 năm 2019

Ngày 7/6, tại huyện Thuận Châu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho 50 cộng tác viên y tế thôn, bản trên địa bàn huyện.Tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại huyện Thuận Châu


Các học viên đã được cung cấp kiến thức về: HIV/AIDS và đường lây truyền HIV; kỹ năng nghe, hỏi, khuyên bảo trong truyền thông- giáo dục sức khỏe; phương pháp sử dụng tranh, ảnh, mẫu vật, thảo luận nhóm; nguyên tắc thăm hộ gia đình; lập kế hoạch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương… Qua đó, các học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng truyền thông để tuyên truyền đến người dân biết cách phòng, chống HIV/AIDS.

Tìm kiếm theo ngày