Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Mở 13 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nông dân

Ngày 09 tháng 11 năm 2018

Trong tháng 10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng tập huấn, đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho 325 nông dân, trong đó, 8 lớp chăn nuôi gà an toàn sinh học cho 175 hộ nông dân huyện Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu và Thành phố; 3 lớp “Sản xuất rau theo GAP cơ bản” cho 90 nông dân huyện Phù Yên, Yên Châu.

 

Cán bộ Khuyến nông huyện Mai Sơn hướng dẫn người dân xã Hát Lót chăm sóc cây mắc ca.


Riêng nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông quốc gia mở 2 lớp tập huấn TOT cho 60 nông dân về kỹ thuật chăn nuôi dê sinh sản và chế biến thức ăn thô xanh cho dê, nuôi gà đảm bảo an toàn sinh học và thủy cầm an toàn sinh học. Ngoài ra còn phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ tổ chức 3 Hội thảo khoa học và chuyển giao sản phẩm Đề tài “Xử lý hạt giống ngô bằng bột Nano kim loại để tăng năng suất thu hoạch của cây ngô” tại huyện Mai Sơn, Thuận Châu và Thành phố...


Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn TOT về kỹ thuật trồng và thâm canh cây ăn quả thích ứng với biến đổi khí hậu; sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi từ sản phẩm nông nghiệp địa phương; trồng và thâm canh cây ăn quả theo GAP cho 90 học viên...

Tìm kiếm theo ngày