Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Sản xuất rau an toàn trái vụ” năm 2019

Ngày 09 tháng 09 năm 2019

Ngày 9/9, tại xã Mường Sang (Mộc Châu), Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Sản xuất rau an toàn trái vụ” (GAP cơ bản) năm 2019.Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh tham quan và đánh giá chất lượng rau bắp cải trái vụ.


Mô hình “Sản xuất rau an toàn trái vụ” theo tiêu chuẩn GAP cơ bản được Trung tâm Khuyến nông tỉnh thí điểm trên 3,5 ha trồng rau tại xã Mường Sang từ tháng 6 đến tháng 9/2019 với 6 hộ tham gia. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ về kinh phí mua cây giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn về kỹ thuật. Qua 4 tháng triển khai thí điểm mô hình cà chua, cải lá và bắp cải, rau phát triển và sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. Giá bán bình quân cao hơn gấp nhiều lần so với các sản phẩm rau theo niên vụ, trong đó, sản phẩm cà chua có giá cao gấp 6 lần.


Mô hình sẽ giúp bà con nông dân xã Mường Sang nói riêng và các địa phương khác nói chung thay đổi tư duy về mùa vụ sản xuất, nâng cao trình độ, mở rộng sản xuất theo hướng an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và cải thiện môi trường sinh thái.

Tìm kiếm theo ngày