Trung tâm Dịch vụ việc làm: Thông tin thị trường lao động cho hơn 210.300 lượt người

Ngày 06 tháng 12 năm 2018

Năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tư vấn chính sách lao động, học nghề, việc làm cho hơn 8.700 lượt người lao động và người sử dụng lao động; đăng tải thông tin tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và thông tin tìm kiếm việc làm trên website: vlsonla.vieclamvietnam.gov.vn; Fanpage:facebook.com/gtvlsonla@gmail.com; thông tin thị trường lao động cho hơn 210.300 lượt người; giới thiệu việc làm cho 304 lao động; tiếp nhận và đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS cho 24 lao động...


 

Học viên học nghề may tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

 

Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tổ chức 73 hội nghị tư vấn, tuyển lao động làm việc trong các công ty, doanh nghiệp tại khu công nghiệp ngoài tỉnh. Đã có 2.388 lao động có việc làm ổn định tại: Tập đoàn TEX Hông, Công ty may Tinh Lợi, Trường Cao đẳng nghề Than khoáng Sản Việt Nam, Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam... Ngoài ra, còn phối hợp với UBND huyện Mộc Châu và 15 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức Ngày hội việc làm huyện Mộc Châu năm 2018, với sự tham gia của 1.200 người; tiếp nhận 1.330 lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Tìm kiếm theo ngày