Triển khai phương án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ

Ngày 12 tháng 03 năm 2019

Ngày 12/3, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp triển khai phương án hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc họp có lãnh đạo Công ty cổ phần Quế Lâm Phương Bắc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, HTX tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.Các đại biểu dự cuộc họp triển khai phương án hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ 


Cuộc họp đã quán triệt các nội dung: Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh về ban hành phương án hỗ trợ cho các HTX, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; thông qua dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh năm 2019 và văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp &PTNT về tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 490 của UBND tỉnh. Theo đó, nguyên tắc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ được xác định trên cơ sở chi phí sản xuất, gồm các chi phí đầu vào cho sản xuất ở thời kỳ kinh doanh, không bao gồm các chi phí vận chuyển, bao bì đóng gói sản phẩm, chi phí quảng bá sản phẩm; mức hỗ trợ phải thấp hơn chi phí sản xuất và phải phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. Về mức hỗ trợ tối đa không quá 900 triệu đồng/mô hình trồng cây ăn quả (bưởi, cam, nhãn, xoài, thanh long, chanh leo, na); không quá 500 triệu đồng/mô hình trồng rau; không quá 1 tỷ 465 triệu đồng/mô hình trồng chè; tối đa 412,5 triệu đồng/mô hình chăn nuôi lợn thịt; khối lượng tối đa hỗ trợ ủ phân hữu cơ tổng hợp 12.000 tấn, hỗ trợ 100% kinh phí mua chế phẩm vi sinh khử mùi để ủ thành hữu cơ nhưng không quá 200.000 đồng/tấn. Về tổng nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ 15 tỷ 755 triệu đồng; trong đó, năm 2019 là 8 tỷ 295 triệu đồng, năm 2020 là 7 tỷ 460 triệu đồng. Quá trình triển khai thực hiện, phòng NN&PTNT các huyện, Phòng Kinh tế Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các HTX, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh, trình UBND huyện, thành phố phê duyệt hỗ trợ. Về kế hoạch trong 2 năm (2019, 2020) tỉnh ta phê duyệt triển khai 17 mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ; trong đó, 9 mô hình trồng 45 ha cây ăn quả (xoài, nhãn, bưởi, cam, thanh long, chanh leo, na); 3 mô hình trồng 15 ha rau; 2 mô hình trồng 20 ha chè; 2 mô hình nuôi lợn thịt, tổng số 25 con/lứa/mô hình; mô hình ủ phân hữu cơ tổng hợp với khối lượng 12.000 tấn/năm/12 huyện, thành phố.


Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, HTX dự cuộc họp đã có nhiều ý kiến thảo luận chia sẻ về phương thức, kinh nghiệm và nguyên tắc sản xuất theo hướng hữu cơ; lợi ích của việc thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; các quy trình, quy chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định 109 của Chính phủ...


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng khẳng định, sản xuất nông nghiệp hữu cơ là việc làm khó, vì vậy, phải có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp; đòi hỏi sự kiên trì, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy chuẩn trong các khâu sản xuất của các HTX, doanh nghiệp tham gia mô hình. Quá trình triển khai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố phải có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, HTX thực hiện mô hình triển khai đúng quy trình kỹ thuật, đúng tiến độ. Các tập đoàn, công ty đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, các HTX được lựa chọn thực hiện mô hình đồng hành với tỉnh triển khai mô hình đạt chất lượng và hiệu quả. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung vào văn bản hướng dẫn của ngành về thực hiện Quyết định 490 của UBND tỉnh, cụ thể về tiến độ thực hiện, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình; UBND các huyện, thành phố ngoài nhiệm vụ phối hợp thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đã được tỉnh phê duyệt, căn cứ vào nguồn ngân sách của địa phương lựa chọn xây dựng thêm mô hình... tạo điều kiện để bà con hướng tới nền sản xuất sạch, phát triển bền vững.

Tìm kiếm theo ngày