Triển khai nhiệm vụ quý IV lĩnh vực công thương

Ngày 04 tháng 10 năm 2018

Ngày 4/10, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018 lĩnh vực công thương.


 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV lĩnh vực công thương.


Đến hết tháng 9, các chỉ tiêu phát triển của ngành Công Thương đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp tăng 8,24%; giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 9.800 tỷ đồng, tăng 14%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 14.337 tỷ đồng, tăng 10,6%; tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt hơn 93 triệu USD, tăng 7 lần so với năm 2017; tỷ lệ hộ dùng điện đạt 92,4%... Về công tác quản lý thị trường, đã kiểm tra 2.870 vụ, xử lý 1.813 vụ vi phạm, thu phạt hành chính trên 5,2 tỷ đồng.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất giải pháp để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoach năm 2018 đã đề ra; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại; khai thác và phát huy hiệu quả các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề ngành Công Thương tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp; tăng cường quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản, thực hiện tốt thu hút đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy chế biến nông sản. Triển khai thực hiện quy định về an toàn điện, phối hợp giải quyết những tồn tại, vi phạm về công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện đạt 94% trước Tết Nguyên đán.

Tìm kiếm theo ngày