Triển khai nhiệm vụ ngành khoa học và công nghệ năm 2020

Ngày 13 tháng 01 năm 2020

Ngày 13/1, Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành khoa học và công nghệ năm 2020. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành khoa học và công nghệ năm 2020.


Năm 2019, sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 18 quyết định, 4 kế hoạch để chỉ đạo trong công tác quản lý Nhà nước về KH&CN; kiểm tra tiến độ, nghiệm thu định kỳ đối với các nhiệm vụ đang thực hiện và nghiệm thu tổng kết đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành; các đề tài, dự án được kiểm tra, đảm bảo tiến độ theo thuyết minh đã phê duyệt. Trong hoạt động quản lý công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ, tổ chức kiểm tra công nghệ và hoạt động chuyển giao công nghệ về nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải và rác thải tại 3 bệnh viện trên địa bàn tỉnh; tổ chức thu thập số liệu phục vụ xây dựng bản đồ số theo Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” của Chính phủ; tổ chức Hội đồng nghiệm thu tổng kết các dự án xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm của tỉnh; phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đánh giá hiệu quả hoạt động bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh; tổ chức các phiên họp của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2019. Trong năm, đã trình UBND tỉnh công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến cho 38 tác giả, nhóm tác giả. Công tác cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh, năm 2019, sở Khoa học và Công nghệ xếp thứ 10/20 sở, ngành về chỉ số cải cách hành chính…

 


Các đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành khoa học công nghệ năm 2020.


Nhiệm vụ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN theo hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp từ năm 2019 và nhiệm vụ được phê duyệt từ năm 2020; triển khai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia; triển khai xây dựng các dự án xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đã được phê duyệt năm 2019 và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án thực hiện từ năm 2020; đẩy mạnh công tác thanh tra KH&CN và thực hiện công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy đánh giá cao những kết quả Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được. Đề nghị Sở chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể  để tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; phối hợp tốt với các sở, ngành, trường đại học, cao đẳng trong công tác đề xuất, nghiên cứu khoa học; triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hồ sơ đăng ký KH&CN; phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của tỉnh, duy trì và phát triển các sản phẩm đã được cấp bằng bảo hộ…

Tìm kiếm theo ngày