Triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học, tiểu học và mầm non, năm học 2020-2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Trong 2 ngày (13 và 14/10), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học, tiểu học và mầm non, năm học 2020-2021. Dự Hội nghị có 200 lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo; hiệu trưởng của các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

 

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non.

 

Tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phổ biến những điểm mới trong việc đánh giá xếp loại học sinh các cấp học; dự thảo kế hoạch bàn giao chất lượng giữa các khối lớp trong một cấp học; quy định hồ sơ sổ sách trong đơn vị trường học; hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo cụm... Đồng thời, đưa ra thảo luận một số giải pháp nhằm cải tiến chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện, hiệu quả, như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy; xây dựng bộ tiêu chí về trường chất lượng cao nhằm đẩy mạnh chất lượng giáo dục mũi nhọn; thực hiện tốt công tác phối hợp trên nguyên lý giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội.

Tìm kiếm theo ngày