Triển khai một cửa điện tử liên thông cung cấp dịch vụ điện tại Trung tâm hành chính công huyện Phù Yên và Bắc Yên

Ngày 25 tháng 05 năm 2018

Điện lực Phù Yên có nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn 2 huyện Phù Yên và Bắc Yên.

 

 

Nhân viên Điện lực Phù Yên giải quyết yêu cầu của khách hàng tại Trung tâm hành chính công huyện Bắc Yên.

 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về triển khai “Một cửa liên thông” giữa ngành Điện với các cơ quan quản lý Nhà nước, nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, giảm thời gian làm thủ tục cấp điện cho khách hàng, nâng cao hơn nữa sự hài lòng khách hàng, ngày 22/5, Điện lực Phù Yên đã tổ chức ra mắt triển khai một cửa điện tử liên thông cung cấp các dịch vụ điện tại Trung tâm hành chính công huyện Phù Yên và Bắc Yên.


Tại Trung tâm hành chính công hai huyện, Điện lực Phù Yên bố trí cán bộ tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng đăng kí, sử dụng các dịch vụ điện. Qua đó, giảm bớt phiền hà và rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu của khác hàng sử dụng điện, mang lại sự thuận tiện, đáp ứng tối đa tiện ích cho khách hàng, góp phần xây dựng hình ảnh ngành Điện chuyên nghiệp và thân thiện.

Tìm kiếm theo ngày