Triển khai cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại xã Chiềng Khay

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Ngày 14/10, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Nhai và UBND xã Chiềng Khay tổ chức Hội nghị truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2021.Công an tỉnh chuyển trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho các tập thể, cá nhân.


Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống các hành vi vi phạm về pháo; một số nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; cách nhận biết mức độ nguy hiểm, tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; nội dung các kế hoạch, văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện; tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại của việc sử dụng, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép; tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ…


Nhân dịp này, Công an tỉnh đã chuyển trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.


Văn Thiệu (Trung tâm TT-VH Quỳnh Nhai) 

Tìm kiếm theo ngày