Triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2020

Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Ngày 16/10, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) toàn tỉnh năm 2020. Dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và đại diện các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đang sản xuất các sản phẩm phù hợp với các tiêu chí OCOP trên địa bàn tỉnh.

 

 

Hội nghị triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2020

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giảng viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giới thiệu một số vấn đề cần lưu ý trong triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018-2020; công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm và quản lý sản phẩm sau khi gắn sao; một số nhiệm vụ triển khai Chương trình OCOP tỉnh Sơn La năm 2020; những điểm mới trong bộ tiêu chí bổ sung, quy chế quản lý tư vấn chương trình OCOP, quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam... Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận những vấn đề còn chưa rõ, những vấn đề phát sinh ở địa phương để chuyên viên tư vấn chương trình OCOP giải đáp, tư vấn.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) năm 2020.

 

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế nông thôn trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo chất lượng, có nhãn mác thương hiệu và vươn ra ngoài phạm vi địa phương. Tỉnh Sơn La hiện có hơn 200 sản phẩm nông nghiệp lợi thế có giá trị kinh tế và thương mại cao, có thể phát triển thành các sản phẩm OCOP trong tương lai gần. Năm 2019, có 28 sản phẩm của 18 doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. Năm 2020, tỉnh Sơn La lựa chọn 17 sản phẩm làm điểm cấp tỉnh và trên 30 sản phẩm cấp huyện chuẩn bị đánh giá, xếp hạng vào tháng 11 năm 2020.

 

Tìm kiếm theo ngày