Triển khai chương trình hợp tác giữa Sở GD&ĐT và Trường Đại học Tây Bắc

Ngày 12 tháng 02 năm 2020

Ngày 11/2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hợp tác giữa Sở GD&ĐT và Trường Đại học Tây Bắc.Hội nghị triển khai chương trình hợp tác giữa Sở GD&ĐT và Trường Đại học Tây Bắc


Tại Hội nghị, lãnh đạo Trường Đại học Tây Bắc đã báo cáo quy trình, kết quả về việc đề xuất chuyển đổi Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An thành Trường phổ thông chất lượng cao thí điểm tự chủ; báo cáo kết quả thẩm định Đề án chuyển đổi Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An thành Trường phổ thông chất lượng cao thí điểm tự chủ. Theo đó, Đề án chuyển đổi đề nghị cho phép Nhà trường tự chủ về các vấn đề: Thực hiện nhiệm vụ trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; nhân sự, giá, phí dịch vụ và tự chủ về tài chính... Đồng thời, nêu lên những hoạt động giáo dục nổi bật của Nhà trường, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cùng những điều phụ huynh và học sinh được hưởng lợi khi Đề án chuyển đổi được thực hiện.


Đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Đề án với những nội dung: Xem xét mức thu học phí hợp lý; các vấn đề liên quan đến giáo dục đào tạo và tổ chức các hoạt động; những vướng mắc về vấn đề pháp lý và khó khăn khi Nhà trường chuyển đổi thành đơn vị tự chủ…


Hội nghị cũng thông qua thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Tây Bắc trong việc tham mưu, tư vấn chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ sở đào tạo; thu hút nguồn đầu tư…Thống nhất các nội dung phối hợp, ký thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Tây Bắc.

Tìm kiếm theo ngày