Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm cho Ban Chỉ đạo tuyến huyện, tuyến xã

Ngày 11 tháng 05 năm 2018

Ngày 11/5, Ban Chỉ đạo về An toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 60 thành viên thuộc Ban chỉ đạo về An toàn thực phẩm tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm cho tuyến huyện, tuyến xã năm 2018

 

Tại Hội nghị, các học viên đã được phổ biến về Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016- 2020; Quyết định về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La... Qua hội nghị, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho các thành viên Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.


Thủy Tiên (CTV)

Tìm kiếm theo ngày