Trao đổi kinh nghiệm về công tác cai nghiện ma túy các tỉnh, thành phố phía Bắc

Ngày 21 tháng 04 năm 2019

Ngày 20/4, tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La đã diễn ra Hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm về công tác cai nghiện ma túy các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2019. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy 14 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tại Hội nghị, các tỉnh đã đưa ra nhiều vấn đề mới trong công tác cai nghiện ma túy hiện nay, như: Công tác quản lý, đưa người nghiện đi cai; triển khai điều trị methadone; thủ tục đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc còn rườm rà. Bên cạnh đó, các loại hình ma túy mới gia tăng, đa dạng về chủng loại, gây khó khăn lớn trong việc xây dựng phác đồ điều trị. Việc thực hiện Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH  ngày 10/12/2018 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập bước đầu còn khó khăn.Hội nghị Giao ban trao đổi kinh nghiệm về công tác cai nghiện ma túy các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2019.


Lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy các địa phương đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy. Đồng thời, kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh cơ chế phù hợp với những cơ sở có số lượng học viên đông; nâng cao hiệu quả hoạt động điều trị methadone tại các cơ sở tuyến xã, phường, thị trấn; nắm bắt tâm lý người nghiện ma tuý vào điều trị; đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động, tiếp cận, giúp đỡ các học viên; tạo điều kiện cho người nghiện tiếp cận với các hình thức cai nghiện phù hợp; rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục lập hồ sơ, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giảm thủ tục hành chính đăng ký điều trị methadone.

Tìm kiếm theo ngày