Tổng kết phong trào thi đua thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 05 tháng 12 năm 2018

Ngày 5/12, tại tỉnh Sơn La, Cụm thi đua số 2, Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra Bộ VHTT&DL và Sở VHTT&DL 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.Tổng kết phong trào thi đua thanh tra VHTT&DL 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.


Năm 2018, thực hiện phong trào thi đua do Thanh tra Bộ VHTT&DL phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cụm thi đua số 2 đã tích cực triển khai nhiều biện pháp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; thanh tra hành chính tại đơn vị trực thuộc Sở; tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần xây dựng, phát triển KT-XH ở mỗi địa phương. Thanh tra ngành VHTT&DL 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã tiếp nhận và xử lý 39 đơn khiếu nại, tố cáo; tổ chức 22 cuộc thanh tra hành chính; kiểm tra 1.835 cơ sở dịch vụ thể thao, du lịch lữ hành, khách sạn, quán karaoke, các lễ hội… đã phát hiện xử lý, xử phạt và nộp ngân sách Nhà nước 293 triệu đồng. Trong đó, ngành thanh tra VHTT&DL tỉnh Sơn La đã tiến hành 2 cuộc thanh tra hành chính; tiếp nhận và xử lý 4 đơn thư, tố cáo và kiểm tra chuyên ngành 141 cơ sở lễ hội, di tích, hội chợ, dịch vụ văn hóa, quảng cáo, du lịch lữ hành, dịch vụ - giải thi đấu thể thao...


Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019, Thanh tra VHTT&DL 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc phấn đấu hoàn thành 100% chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý của ngành; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Tìm kiếm theo ngày