Tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị

Ngày 07 tháng 01 năm 2020

Chiều 6-1, tại Nhà Quốc hội (QH), Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW tổ chức họp phiên thứ hai để triển khai công tác tổng kết Nghị quyết số 48 ngày 25-5-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. (ẢNH: QUOCHOI.VN)

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở nước ta qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW và cho rằng, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện cả về nội dung, hình thức và kỹ thuật lập pháp, theo hướng thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch; thể hiện tư duy lập pháp mới trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Theo đó, hệ thống pháp luật của nước ta đã có bước chuyển quan trọng sang hệ thống pháp luật của thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng. Với vai trò là công cụ quản lý nhà nước và xã hội, pháp luật còn là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra và giám sát quyền lực nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW có vai trò quan trọng, giúp toàn bộ hệ thống chính trị đánh giá khách quan, toàn diện về quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thời gian qua; đúc kết, làm rõ những thành tựu, kết quả quan trọng đã đạt được; nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc về những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW; chỉ ra những mặt còn bất cập, hạn chế của hệ thống pháp luật nói chung, công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật nói riêng, làm rõ nguyên nhân của những thành công cũng như những bất cập, hạn chế đó.

Từ đó, đề xuất mục tiêu, định hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong thời gian tới, kiến nghị với Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và đề xuất ý kiến góp phần hoàn thiện Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch QH đánh giá cao việc trong thời gian vừa qua, các cơ quan được phân công thực hiện tổng kết ở T.Ư và các địa phương đã rất chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện nghiêm túc các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Dựa trên kết quả tổng kết và báo cáo của các cơ quan đầu mối, Thường trực Ủy ban Pháp luật của QH, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ QH và Tổ giúp việc đã chủ động, tích cực tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban chỉ đạo, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, các cuộc làm việc, gửi xin ý kiến thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW và các tài liệu liên quan. Trên cơ sở kết quả của phiên họp này, các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tìm kiếm theo ngày