Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày 14 tháng 01 năm 2020

Ngày 14/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” (2016-2020).

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng nông sản tại Hội nghị.

 

 

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể.

 

 

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố của tỉnh và các đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 


Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, có 188 xã với xuất phát điểm thấp, năm 2011, số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá mới đạt 1,61 tiêu chí/xã; các tiêu chí chưa đạt là những tiêu chí hết sức khó khăn, như: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, lao động có việc làm, môi trường và an toàn thực phẩm, hộ nghèo, thu nhập... Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, chưa hình thành được vùng sản xuất; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 13 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 40,1%.

 

 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Qua đó, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư phát triển; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần được nâng cao; môi trường được cải thiện; an ninh trật tự khu vực nông thôn được đảm bảo, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019 gần 29.000 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3.612 tỷ đồng. Toàn tỉnh cứng hóa được 2.545 km đường giao thông nông thôn; 100% số xã có đường đến trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư hỗ trợ thực hiện 288 công trình thủy lợi; nâng cấp, sửa chữa và xây mới 1.409 km kênh mương nội đồng, nâng tổng số kênh mương nội đồng được kiên cố hóa trên địa bàn tỉnh lên hơn 3.000 km; 100% số xã có điện lưới quốc gia, tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng điện đạt 93,67%. Đời sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 26,8%... Hiện, Sơn La đã có 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trước 1 năm và vượt 18 xã so mục tiêu Đại hội. Thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 12 tiêu chí/xã, tăng 10,39 tiêu chí/xã so với năm 2011; không có xã đạt dưới 5 tiêu chí.

 

Tại Hội nghị, tham luận của các sở, ngành, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nêu những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025 và công bố các sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019.

 

 

Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương trong tỉnh phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy sự tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo, hướng dẫn các xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tiếp tục xây dựng hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Huy động, lồng ghép các nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại. Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, trang trại kiểu mẫu đi vào chất lượng, chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội.

 

 

Đồng chí Lò Minh Hùng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể.

 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen 4 tập thể, 3 cá nhân. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 61 tập thể, 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

 

 

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Hội nghị.

 

Tìm kiếm theo ngày