Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 11 tháng 07 năm 2018

Ngày 11/7, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018. Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; dự hội nghị có lãnh đạo các ban Đảng của tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố; tập thể và cá nhân có thành tích trong triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình đã tới tham dự.Các tập thể có thành tích trong triển khai, thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2018 nhận Bằng khen của UBND tỉnh.


Triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, hội thảo, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình; chú trọng đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở và công tác xây dựng mô hình điểm phòng, chống bạo lực… Đến nay, 100% tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh có đội ngũ cộng tác viên dân số - gia đình; số vụ bạo lực gia đình giảm mạnh (năm 2009 xảy ra 917 vụ đến năm 2017 giảm xuống còn 196 vụ); các ngành chức năng cũng đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho nạn


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy ghi nhận sự nỗ lực trong triển khai, thi hành Luật ở các cấp, ngành, đơn vị; đồng thời giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp đồng bộ trong triển khai, thi hành Luật; cấp ủy, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động rà soát, đánh giá, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, đảm bảo quyền, lợi ích và nhân cách của các thành viên trong mỗi gia đình, thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”...


Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong triển khai, thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2018.

Tìm kiếm theo ngày