Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện chúc mừng Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Nhân dịp Ngài Kishida Fumio được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), ngày 29/9/2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi Điện chúc mừng Ngài Kishida Fumio.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)


Tìm kiếm theo ngày