Toàn tỉnh: Diện tích, sản lượng nuôi cá tăng so với cùng kỳ năm 2018

Ngày 28 tháng 11 năm 2019Nông dân xã Hua Trai (Mường La) nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La.


Hiện, toàn tỉnh có 2.730 ha và 9.529 lồng bè nuôi cá. Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản ước đạt gần 620 tấn, trong đó sản lượng cá ước đạt 585 tấn, tôm gần 17 tấn và thủy sản khác 15 tấn. So với cùng kỳ năm 2018, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh tăng 0,5%, sản lượng cá tăng 3,4%, thủy sản khác tăng 15,4%. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hợp tác xã đầu tư nuôi thủy sản trên lòng hồ sông Đà. Tuy nhiên, việc tiêu thụ cá nuôi ở các lồng bè trên lòng hồ sông Đà hiện nay chưa có đầu mối thu mua ổn định, các hộ nuôi cá lồng vẫn tiêu thụ chủ yếu bằng hình thức bán lẻ.


Tìm kiếm theo ngày