Toàn tỉnh có 15 đề án hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Ngày 31 tháng 07 năm 2020

Đến thời điểm này, tỉnh ta đã ban hành 6 chính sách và 15 đề án để hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chỉ đạo lập, phê duyệt, rà soát điều chỉnh bổ sung 23 quy hoạch ngành, sản phẩm ngành nông nghiệp, gồm: Quy hoạch chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch cánh đồng lớn, nước sạch nông thôn, ngành nghề nông thôn, sắp xếp và bố trí dân cư, phòng chống thiên tai; quy hoạch phát triển cây cao su, cà phê, chè, mía, bông vải, sắn, dược liệu, rau an toàn, quả an toàn, bò sữa, cá tầm...

 

 

Người dân xã Chiềng Cang (Sông Mã) đóng gói xuất khẩu nhãn.

 

Từ năm 2013 đến nay, tổng giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác, liên kết và sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP)  đạt gần 4.750 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt đạt 3.200 tỷ đồng, chăn nuôi gần 1.500 tỷ đồng, thủy sản trên 50 tỷ đồng.

Tìm kiếm theo ngày