Toàn tỉnh: 128 hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Ngày 27 tháng 03 năm 2020

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 128 hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, tăng 36,17% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, 124 hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử, chiếm 96,9% hồ sơ tiếp nhận; 4 hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tiếp. Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp đạt 23 tỷ đồng.

 

 

Ca sản xuất tại Công ty TNHH May Phù Yên.

 

Nhằm đạt các mục tiêu phát triển kinh tế, tỉnh ta có nhiều chính sách thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Trong đó, đặc biệt quan tâm hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy thu mua, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản; khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các HTX, tổ hợp tác tạo vùng sản xuất tập trung cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy...

Tìm kiếm theo ngày