Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Phù Yên

Ngày 06 tháng 01 năm 2021

Ngày 6/1, tại xã Suối Tọ, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện Phù Yên đã tiếp xúc cử tri Thị trấn Phù Yên và các xã: Suối Tọ, Mường Thải, Huy Thượng, Huy Tân, Quang Huy, Huy Bắc và Huy Hạ sau Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện.Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Phù Yên.


Đại diện Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện đã báo cáo với cử tri kết quả  Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện. 


Cử tri các xã và Thị trấn đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách bản, tiểu khu; chế độ bán trú cho học sinh vùng khó khăn; đề nghị chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Quang Huy chỉ thực hiện khi có sự đồng thuận của nhân dân; có chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi cho nhân dân; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn cho các bản đã đăng ký; hỗ trợ xây dựng công trình nước sinh hoạt, công trình thủy lợi, hệ thống điện lưới quốc gia cho các hộ gia đình ở các bản vùng cao, vùng sâu. Riêng Trường Tiểu học Suối Tọ 2, đề nghị Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng tiêu chuẩn Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào năm 2025…


Lãnh đạo UBND huyện Phù Yên đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri để gửi các ngành xem xét, giải quyết.

 

Minh Công (Trung tâm TT-VH Phù Yên)

Tìm kiếm theo ngày