Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Cò Nòi

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Ngày 10/7, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn đã tiếp xúc với trên 100 đại biểu cử tri tại xã Cò Nòi (Mai Sơn) sau kỳ họp HĐND các cấp.

 


Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn tiếp xúc cử tri tại xã Cò Nòi


Tại cuộc tiếp xúc, lãnh đạo UBND xã Cò Nòi đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ các tháng tiếp theo; đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV; đại diện HĐND huyện Mai Sơn thông báo kết quả Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX; nội dung giải quyết các kiến nghị của cử tri xã Cò Nòi tại các cuộc tiếp xúc cử tri lần trước.


Cử tri xã Cò Nòi phản ánh, kiến nghị tập trung vào các nội dung: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến nông sản, điểm chăn nuôi tập trung trong khu dân cư; một số vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường tránh quốc lộ 6 đoạn qua tiểu khu 32; kiến nghị nâng cao đường dây điện cao thế qua bản Sân Pha; xây dựng Nhà văn hóa bản Nong Mòn…Cử tri xã Cò Nòi phát biểu ý kiến, kiến nghị với HĐND các cấp


Đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh, huyện Mai Sơn, xã Cò Nòi đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp ý kiến gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày