Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Pằn

Ngày 27 tháng 12 năm 2019

Ngày 27/12, Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Phiêng Pằn (Mai Sơn). Tham dự cuộc tiếp xúc có Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn; đại diện lãnh đạo và cử tri xã Phiêng Pằn.Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Pằn.

 

Sau khi nghe lãnh đạo xã Phiêng Pằn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV và Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.


Cử tri xã Phiêng Pằn đã kiến nghị với Tổ đại biểu các nội dung: Hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình nước sạch cho các hộ dân bản Co Hày, Pá Liềng; xác định lại ranh giới bản Kết Nà với các bản Pá Tong, Pá Ban; xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Phiêng Pằn…


Tại cuộc tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày