Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Cằm

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

Ngày 13/7, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Cằm (Mai Sơn)

 


Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Cằm


Tại cuộc tiếp xúc, sau khi nghe lãnh đạo xã Phiêng Cằm báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV; đại diện HĐND huyện Mai Sơn đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện khóa XX.

 


Cử tri xã Phiêng Cằm phát biểu ý kiến, kiến nghị với HĐND các cấp


Cử tri xã Phiêng Cằm đã kiến nghị một số nội dung, như: Đầu tư khu xử lý rác thải của xã; xây dựng hệ thống nước sinh hoạt bản Xà Liềng; nâng cấp tuyến đường liên xã Phiêng Cằm - Chiềng Dong; tiếp tục đầu tư hệ thống loa truyền thanh tại các bản; xây dựng nhà văn hóa bản Nọng Hòm; tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn…


Đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh và huyện Mai Sơn đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp ý kiến gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày