Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hát Lót

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Ngày 15/7, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.


Tại cuộc tiếp xúc, lãnh đạo UBND xã Hát Lót báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV; đại diện HĐND huyện Mai Sơn đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện khóa XX.Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn tiếp xúc cử tri tại xã Hát Lót


Cử tri xã Hát Lót kiến nghị tập trung vào các nội dung, như: Đầu tư xây dựng cầu dân sinh bản Nà Sẳng; cấp điện lưới Quốc gia cho 11 hộ dân bản Nà Hạ; chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường liên xã Hát Lót – Chiềng Ve; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư thủy điện Hòa Bình; vấn đề vệ sinh môi trường tại cơ sở chăn nuôi gần khu dân cư thôn Tiền Phong; tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn...       

 


Cử tri xã Hát Lót kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.


Đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh và huyện Mai Sơn đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp ý kiến gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày