Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Sung

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

Ngày 27/5, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn đã tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Sung (Mai Sơn) trước Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Tham dự cuộc tiếp xúc có đại diện lãnh đạo huyện Mai Sơn; một số phòng, ban của huyện; đại diện lãnh đạo và cử tri xã Chiềng Sung (Mai Sơn).

 

 

Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Sung (Mai Sơn).

 

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo UBND xã Chiềng Sung đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 5 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp lần thứ 13 của HĐND tỉnh khóa XIV; kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ hai của HĐND tỉnh; thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh.

 

Cử tri xã Chiềng Sung kiến nghị với các cấp có thẩm quyền một số vấn đề: Xem xét, có giải pháp điều chỉnh mức bồi dưỡng, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách tại các bản; chi trả tiền đền bù đất cho hộ dân; khảo sát xây dựng tuyến đường từ xã Chiềng Sung (Mai Sơn) tới xã Chiềng Ngần (Thành phố); tu sửa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông liên bản từ bản Cang đến Bó Quỳnh, bản Nhất Bó Lạnh và bản Phát Nam; tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản của người dân trên địa bàn xã...

 

 

Cử tri xã Chiềng Sung kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu số 2, HĐND huyện Mai Sơn và xã Chiềng Sung trả lời theo thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày