Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Mai Sơn

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

Trong 4 ngày (từ 26 – 29/10), Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn đã tiếp xúc cử tri tại các xã Chiềng Mai, Mường Chanh, Chiềng Lương, Chiềng Ve (Mai Sơn).

 

 

Cử tri xã Mường Chanh kiến nghị với các Đại biểu HĐND tỉnh.

 

Tại các cuộc tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Mai Sơn đã thông báo với cử tri các xã về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV và Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng; phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Các cử tri đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi Nghị quyết số 120 của HĐND tỉnh về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; tiến độ cấp kinh phí hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do sương muối, rét đậm, rét hại; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mường Chanh; nâng cấp tuyến đường từ xã Mường Chanh đến xã Bản Lầm; đầu tư điện thắp sáng cho các bản đặc biệt khó khăn; sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước sạch điểm TĐC Lạn Quỳnh, xã Chiềng Lương; đầu tư mới, sửa chữa một số hệ thống mương phai thủy lợi trên địa bàn...

 

 

Đại diện UBND huyện Mai Sơn trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

 

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri của các xã thuộc thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày