Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 08 tháng 11 năm 2018

Ngày 8/11, Tổ công tác 1169 do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.


Từ ngày 1/1 đến 30/9/2018, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 241 nhiệm vụ (105 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành, 136 nhiệm vụ không thời hạn), Sở đã hoàn thành 205 nhiệm vụ; đang triển khai thực hiện 32 nhiệm vụ; 4 nhiệm vụ quá hạn. Thực hiện các nhiệm vụ, Sở đã chấp hành tốt công tác thông tin, báo cáo; bộ phận “một cửa” tại Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận 161 hồ sơ (lĩnh vực văn hóa 144 hồ sơ, thể thao 13 và du lịch 4), đã giải quyết trước hạn 150 hồ sơ, đúng hạn 7 hồ sơ, đang xử lý 4 hồ sơ. Trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức...


Tại buổi làm việc, Tổ công tác tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực thi nhiệm vụ; đánh giá cao nỗ lực của ngành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh giao. Đề nghị ngành tiếp tục phối hợp với các ban, ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ; có giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; làm tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân...

Tìm kiếm theo ngày