Tỉnh ủy Sơn La: Gặp mặt đội ngũ trí thức của tỉnh

Ngày 30 tháng 11 năm 2018

Ngày 30/11, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức gặp mặt, đối thoại với đội ngũ trí thức của tỉnh. Các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc gặp mặt.


 

Gặp mặt đội ngũ trí thức của tỉnh.

 

Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, Thành phố và các trí thức tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.


Hiện nay, toàn tỉnh có 36.046 cán bộ công chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý, trong đó có 12 tiến sỹ, 1.035 thạc sỹ và tương đương. Thời gian qua, đội ngũ trí thức Sơn La thực sự là nòng cốt trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thông tin, phổ biến kiến thức; triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống, góp phần giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành. Hoạt động của đội ngũ trí thức trong các lĩnh vực, như: Đội ngũ trí thức ngành Y tế đã ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật, có nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị thực tiễn, phục vụ khám, chữa bệnh và phòng bệnh; đội ngũ trí thức trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng các mô hình mới về giống cây trồng, vật nuôi, phương thức canh tác tiến bộ; đội ngũ trí thức trong lĩnh vực lực lượng vũ trang tỉnh là lực lượng nòng cốt, tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội... Hoạt động của đội ngũ trí thức đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển.


Tại cuộc gặp mặt, đại diện các đội ngũ trí thức đề nghị tỉnh: Có chính sách đãi ngộ cho cán bộ viên chức tự học tiếng dân tộc thiểu số phục vụ cho quá trình công tác; có chính sách bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; thu hút đội ngũ giáo viên giỏi công tác tại các cơ sở giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành y tế…


Phát biểu tại Cuộc gặp mặt, đồng chí Hoàng Văn Chất đã tiếp thu, trả lời các ý kiến trao đổi của đội ngũ trí thức; đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức Sơn La đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành chủ động nghiên cứu tham mưu với tỉnh hoàn thiện về cơ chế, chính sách nhằm thu hút, đãi ngộ tôn vinh các trí thức có tài năng, có phẩm chất đạo đức, có cống hiến đối với sự phát triển của tỉnh; xây dựng kế hoạch về tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và đối thoại với trí thức về những vấn đề quan trọng; tăng cường liên kết tạo điều kiện để trí thức của tỉnh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh trong khu vực và cả nước...

Tìm kiếm theo ngày