Tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (1909-2019), 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (1949-2019)

Ngày 06 tháng 10 năm 2019

Ngày 5/10, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (1909-2019), 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (1949-2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2).Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.


Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc.


Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã ôn lại lịch sử truyền thống, chặng đường vẻ vang trong 110 năm xây dựng và phát triển  tỉnh. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đồng bào các dân tộc Lai Châu luôn phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cùng quân và dân cả nước kiên cường đấu tranh giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là sau 15 năm chia tách, thành lập, tỉnh Lai Châu đã có những bước phát triển vượt bậc với những thành tựu quan trọng về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; so với năm 2004, thu ngân sách địa phương tăng 62 lần, đạt hơn 2.000 tỷ đồng; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt hơn 30 triệu đồng/năm. Nhiều dự án thủy điện được đầu tư xây dựng, như: Thủy điện Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát hoàn thành phát điện, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; hệ thống giao thông nông thôn, đường liên vùng, liên tỉnh ngày càng hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Vượng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua. Những thành tựu mà tỉnh Lai Châu đã đạt được thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể đồng bào các dân tộc Lai Châu.  Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chuẩn bị tổ chức thực hiện tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để Lai Châu phát triển thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía bắc.Đồng chí Trần Quốc Vượng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước

trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.


Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.


Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm đã diễn ra Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lai Châu - Niềm tin và khát vọng” được chia làm ba chương: Lai Châu - Những chặng đường đầu tiên, sức sống Lai Châu và Lai Châu khát vọng tương lai. Qua đó, khẳng định những thành tựu của tỉnh Lai Châu qua từng thời kỳ, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; thể hiện khát vọng vươn xa, đưa Lai Châu tiến tới trở thành một tỉnh khá trong khu vực.Đông đảo nhân dân theo dõi màn bắn pháo hoa.


Kết thúc Lễ kỷ niệm là màn bắn pháo hoa đặc sắc chào mừng sự kiện lớn của tỉnh.


Một số hình ảnh tại Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lai Châu - Niềm tin và khát vọng”Màn hát múa tại Chương 1 - "Lai Châu - Những chặng đường đầu tiên".


Đông đảo nhân dân dự Lễ kỷ niệm.


Màn hát múa tại Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lai Châu - Niềm tin và khát vọng”.

Màn hát múa tại Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lai Châu - Niềm tin và khát vọng”.


Tiết mục hát múa "Qua miền Tây Bắc".

Tiết mục "Lá cờ Đảng".


Tìm kiếm theo ngày