Tỉnh Đoàn: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Ngày 07 tháng 01 năm 2019

Ngày 6/1, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tổ chức Hội nghị lần thứ V, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ V.


Năm 2018, với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở đoàn, thực hiện những nội dung mới trong công tác xây dựng Đoàn; tăng cường các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện các dự án khởi nghiệp, lập nghiệp... Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, ý kiến sáng tạo”, đến nay, toàn tỉnh đã có 1.024 ý tưởng, ý kiến sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Phong trào thanh niên tình nguyện được tiến hành thường xuyên, nề nếp và hiệu quả, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên, trong năm, các cơ sở đoàn đã tham gia làm mới trên 12 km đường giao thông nông thôn bằng bê tông; xây dựng mới 86 tuyến đường văn minh đô thị; nạo vét, khơi thông hơn 83 km kênh mương; tham gia sửa 75 nhà ở cho các gia đình chính sách; tổ chức 52 hoạt động Ngày hội Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông với sự tham gia của hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.800 lượt người...


Triển khai nhiệm vụ năm 2019, với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ đoàn tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa, pháp luật cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện, gia tăng hoạt động tình nguyện của đội ngũ trí thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả; tham mưu cho cấp ủy sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đoàn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị...


Tại Hội nghị, đã tổ chức kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khóa XII.Các đơn vị và cơ sở Đoàn nhận Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn

và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn.


Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 cho 4 tập thể; tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 72 cá nhân.

Thủy Tiên (CTV)

Tìm kiếm theo ngày