Tín dụng xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới

Ngày 19 tháng 02 năm 2020

Những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở huyện Mai Sơn đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội...

 

 

Nông dân bản Sàng, xã Chiềng Lương chăn nuôi gia súc nhốt chuồng

từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Mai Sơn được xác định là một trong những huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh, có hệ thống giao thông thuận lợi, 100% xã, bản có đường ô-tô (19/22 xã có đường nhựa đến trung tâm xã); đất đai khá mầu mỡ, khí hậu và môi trường phù hợp phát triển chăn nuôi và các loại cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế; tốc độ phát triển kinh tế của Mai Sơn duy trì ở mức khá, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Đặc biệt, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chú trọng quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 


Thông qua hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, năm 2014, huyện triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách xã hội, tổng dư nợ 232 tỷ 253 triệu đồng; đến năm 2019, triển khai 15 chương trình tín dụng xã hội, tổng dư nợ 503 tỷ 187 triệu đồng; trong 5 năm thực hiện chương trình, đã có 26.656 lượt khách hàng được vay 699 tỷ 410 triệu đồng vốn (12.618 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 25,54% năm 2015, đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều chỉ còn 15,65%; thu nhập bình quân năm 2019 đạt 37,8 triệu đồng/người/năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội triển khai cho vay theo đúng định hướng của Huyện ủy, HĐND, UBND, góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Ngân hàng CSXH huyện coi việc tăng cường nguồn vốn, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu tại các xã đang xây dựng nông thôn mới, tổng doanh số cho vay tại các xã này luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh số cho vay; vốn tín dụng CSXH đã giúp người dân các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành một số tiêu chí về việc làm, giáo dục - đào tạo, nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn. Tính đến năm 2019, Mai Sơn đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Chiềng Ban, Mường Chanh, Hát Lót, Mường Bon, Chiềng Sung, Cò Nòi; thị trấn Hát Lót được công nhận là đô thị loại IV.


Hoạt động tín dụng chính sách xã hội thông qua hình thức ủy thác, ủy nhiệm cho các tổ chức chính trị xã hội, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn phát huy tốt hiệu quả, đã có 4 tổ chức Hội đoàn thể cấp huyện và 79 tổ chức Hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác quản lý vốn vay với Ngân hàng CSXH; 514 Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tại 451 bản, tiểu khu đã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Hoạt động kiểm tra, giám sát cũng được triển khai thực hiện thường xuyên.


Bên cạnh đó, Mai Sơn luôn quan tâm dành một phần ngân sách huyện chuyển sang Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến 30/6/2019, ngân sách huyện đã chuyển sang Ngân hàng CSXH 2 tỷ 271 triệu đồng. Đặc biệt trong năm 2017, huyện đã thực hiện chuyển nguồn ngân sách sang Ngân hàng CSXH để cho vay; hỗ trợ lãi suất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phiêng Pằn; nguồn vốn đã giúp 60 hộ có điều kiện mua phân bón, ngô giống kịp thời cho mùa vụ, không phải đi vay nặng lãi.


Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Mai Sơn hiện đang tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày