Tiêu hủy vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Ngày 15/10, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ (Công an Sơn La) đã tổ chức tiêu hủy hàng ngàn vũ khí thô sơ, súng tự chế, công cụ hỗ trợ, đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt và bảo đảm an toàn tuyệt đối.Cán bộ, chiến sỹ tiến hành kiểm tra phân loại vũ khí, công cụ hỗ trợ để tiêu hủy theo đúng quy định.


Các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn 8.500 vũ khí, công cụ hỗ trợ. Trong đó, trên 2.800 khẩu súng các loại; hơn 500 viên đạn các loại; 86 quả nổ nghiệp vụ; 429 gậy điện; 1.379 gậy cao su; 859 bình xịt cay… Đây là số vũ khí, công cụ hỗ trợ đã thu hồi thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và công tác điều tra phát hiện, xử lý, thu hồi của các đơn vị, lực lượng chức năng trong tỉnh.


Đinh Tùng (Công an tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày