Tiếp tục thống kê, rà soát, tổng hợp các đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng dịch COVID-19

Ngày 07 tháng 04 năm 2021

“Tiếp tục thống kê, rà soát, tổng hợp các đối tượng tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo Nghị quyết 21/NQ-CP; tham mưu cho UBND tỉnh về nhu cầu sử dụng vắc xin của các đối tượng theo Nghị quyết 21/NQ-CP” - Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức ngày 7/4.

 


Đồng chí Phạm Văn Thủy chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.


Hiện, tỉnh ta đã rà soát, tổng hợp được 881.945 đối tượng tiêm chủng, trong đó, 239.283 người thuộc 9 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm trước theo Nghị quyết 21/NQ-CP và 624.662 đối tượng tiêm ngoài Nghị quyết số 21/NQ-CP (tự nguyện). Sở Y tế đã tham mưu xây dựng các phương án tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó, có 2 loại vắc xin được đề xuất là vắc xin AstraZeneca, vắc xin Pfizer (kinh phí Trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương 30%).Lãnh đạo sở Y tế phát biểu tại cuộc họp


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị Sở Y tế khẩn trương tham mưu với tỉnh về nhu cầu, chủng loại vắc xin; tổng hợp đối tượng đăng ký tiêm văc xin phòng COVID-19 thuộc các đối tượng; phương án tiêm chủng hiệu quả. Sở Tài chính căn cứ nhu cầu, tổng hợp nguồn kinh phí dự kiến tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả các đối tượng và hoàn thành trước ngày 13/4.

Tìm kiếm theo ngày