Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát

Ngày 07 tháng 04 năm 2021

Ngày 7/4, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp.

                                 


Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

           

Trong quý  I, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc mới phát sinh. Qua kiểm tra đã kết luận và xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính Đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được nâng lên. Tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

           

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở các địa phương, các cấp. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu với Trung ương sớm ban hành quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các địa phương. Tăng cường tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến, mở rộng thành phần tới cấp huyện để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, mô hình tiêu biểu, nắm bắt thông tin, định hướng chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

           

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị: Trong quý II, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Từng cán bộ kiểm tra phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc, đúng đắn, đặc biệt là những nội dung cơ bản, nội dung mới, cốt lõi về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thành các văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn, đảm bảo khoa học, đồng bộ, khắc phục những bất cập trong các quy định hiện hành...

Tìm kiếm theo ngày