Tiếp nhận 2.000 cuốn sách từ Chương trình “Hành trình từ trái tim” của Tập đoàn Trung Nguyên Legend

Ngày 15 tháng 04 năm 2019

Ngày 11/4, Thư Viện tỉnh, Trường Đại học Tây Bắc đã tiếp nhận 2.000 cuốn sách do Tập đoàn Trung Nguyên Legend trao tặng.Đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend trao sách cho các đơn vị.


Chương trình tặng sách nằm trong chuỗi hoạt động “Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 đến nay. Sơn La là tỉnh thứ 9 được Tập đoàn Trung Nguyên tặng sách trong năm 2019.


Đợt này, Tập đoàn đã trao tặng 1.000 cuốn sách cho Thư viện tỉnh và 1.000 cuốn sách cho thư viện Trường Đại học Tây Bắc, do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên chọn và trao tặng, giúp học sinh, sinh viên có thêm kiến thức để khởi nghiệp.


Tìm kiếm theo ngày