Tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con

Ngày 04 tháng 06 năm 2020

Ngày 3/6, Sở Y tế đã tổ chức Hội thảo triển khai Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2020-2030. Tham dự Hội thảo, có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.

 

 

Hội thảo triển khai Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B

và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2020-2030.

 

Tại Hội thảo đã thông tin về khung Kế hoạch hành động dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con khu vực châu Á Thái Bình Dương và Việt Nam. Tại tỉnh Sơn La, ước tính tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ mang thai là 0,13%/năm; tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con chiếm từ 30-40%/năm. Từ thực trạng trên cho thấy, việc triển khai dự phòng lây nhiễm HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con là rất quan trọng. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2020-2030; tập trung triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về dự phòng và loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con; huy động nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, sự hỗ trợ của tổ chức và các nguồn vốn hợp pháp khác để đáp ứng nhu cầu về dự phòng lây truyền HIV, viên gan B và giang mai; tăng cường truyền thông giáo dục thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức trong cộng đồng; nâng cao năng lực về chuyên môn, kỹ thuật, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá và báo cáo...

 

Hội thảo đã tham vấn ý kiến từ các cấp, các ngành, các tổ chức về việc triển khai các hoạt động loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh như: Công tác đào tạo, tập huấn; công tác phối hợp triển khai thực hiện...

 

Qua Hội thảo, nhằm phát huy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về dự phòng và loại trừ lây nhiễm HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2020-2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân để thực hiện tư vấn, khám, xét nghiệm, đặc biệt đối tượng là phụ nữ mang thai, kiểm soát lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con.

Tìm kiếm theo ngày