Tiện ích phần mềm thống kê y tế điện tử

Ngày 28 tháng 11 năm 2019

Những năm qua, ngành Y tế tỉnh ta đã quan tâm công tác ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tập trung triển khai hiệu quả phần mềm thống kê y tế điện tử vào hoạt động của các đơn vị y tế, tạo sự liên kết, thuận lợi trong công tác thống kê, báo cáo, quản lý hoạt động khám, chữa bệnh và việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của ngành trên địa bàn.


Cán bộ Trạm Y tế xã Chiềng Muôn (Mường La) sử dụng phần mềm thống kê y tế điện tử.


Tháng 12/2018, Sở Y tế đã triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử. Đây là phần mềm cho phép các đơn vị y tế công lập trong tỉnh thực hiện công tác tổng hợp dữ liệu, theo dõi, báo cáo thông tin trong hoạt động quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân, như: Số dân và tình hình sinh, tử; ngân sách trạm y tế; tình hình nhân lực y tế xã; hoạt động chăm sóc bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ; hoạt động khám, chữa bệnh; tiêm chủng mở rộng; tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích; tình hình mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm gây dịch; hoạt động phòng chống bệnh xã hội; tình hình tử vong từ cộng đồng; cơ sở vật chất, giường bệnh và tình hình xử lý chất thải của bệnh viện; tình hình y tế xã, phường của các huyện, thành phố...


Để phần mềm được triển khai hiệu quả, Sở Y tế đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cho cán bộ phụ trách và kiêm nhiệm làm công tác thống kê, báo cáo của các đơn vị y tế tại 12 huyện, thành phố. Đồng thời, thành lập tổ hỗ trợ các tuyến sử dụng, vận hành hệ thống; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị rà soát, nhập lại dữ liệu báo cáo thống kê y tế năm 2018 vào phần mềm và tiến hành nhập dữ liệu năm 2019. Đến nay, 100% các đơn vị đã tổng hợp và quản lý số liệu trên phần mềm thống kê điện tử, thực hiện theo mô hình tuyến xã, phường tổng hợp số liệu và báo cáo Trung tâm Y tế huyện, thành phố; tuyến huyện (Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện) tổng hợp số liệu báo cáo gửi Sở Y tế; việc tổng hợp số liệu, báo cáo được thực hiện thường xuyên, định kỳ 3, 6, 9 tháng và cả năm. Sau gần một năm triển khai, phần mềm đã khẳng định hiệu quả bước đầu trong hoạt động quản lý, thống kê số liệu tại các đơn vị y tế so với hình thức ghi chép, lưu trữ số liệu theo hình thức thủ công trước đây.


Để tìm hiểu về hiệu quả ứng dụng phần mềm thống kê y tế tại cơ sở, chúng tôi đến Trạm Y tế xã Chiềng Muôn (Mường La). Y sỹ Lò Văn Thành, Trạm trưởng cho biết: Trước đây, mọi hoạt động quản lý, ghi chép, lưu trữ dữ liệu đều thực hiện trên sổ sách, giấy tờ. Việc bảo quản lưu trữ rất khó khăn, ảnh hưởng đến công tác theo dõi, quản lý người bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Bên cạnh đó, việc tính toán và xử lý số liệu báo cáo mất nhiều thời gian. Từ khi Trạm áp dụng phần mềm thống kê y tế điện tử, hoạt động quản lý, khám, điều trị bệnh nhân thuận lợi hơn, vì chỉ cần tra cứu trên phầm mềm, mọi thông tin liên quan đến người bệnh đều có đầy đủ, từ tiền sử bệnh, những lần khám trước đó; thông tin thẻ bảo hiểm y tế được lưu trữ, tránh những trường hợp người dân trục lợi bảo hiểm y tế; đồng thời rút ngắn thời gian tổng hợp, thống kê số liệu cho nhân viên y tế; việc báo cáo số liệu lên tuyến trên được thực hiện dễ dàng, cập nhật thuận lợi hơn. Nhờ những tiện ích của phần mềm thống kê, Trạm cũng nắm bắt, quản lý tốt trẻ trong diện tiêm chủng, phụ nữ mang thai, hoạt động dân số - KHHGĐ... trên địa bàn.


Có thể thấy, việc triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử đã hỗ trợ ngành Y tế trong việc quản lý toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động y tế. Đồng thời, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận lợi hơn từ tuyến y tế cơ sở, góp phần từng bước giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác thống kê điện tử, tăng cường tập huấn cho các cán bộ làm công tác thống kê báo cáo tại tất cả các tuyến. Phấn đấu đến năm 2020, các đơn vị y tế sẽ hạn chế tối đa việc lưu trữ tài liệu trên sổ sách, giấy tờ; tổng hợp các số liệu, báo cáo từ các tuyến được thực hiện trên phần mềm và lưu trữ trên máy tính một cách đồng bộ, hiệu quả, chính xác.

Tìm kiếm theo ngày