Tiến hành giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài

Ngày 07 tháng 08 năm 2018

Tại Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 8 -13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”, chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Theo thông cáo mới nhất về chương trình Kỳ họp thứ 26 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Phiên họp sẽ thảo luận và cho ý kiến về nhiều dự án luật cũng như nhiều vấn đề quan trọng như: Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); Cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

 

Phiên họp thứ 25 của UBTVQH. 


UBTVQH cũng cho ý kiến về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của bộ, ngành giai đoạn 2016-2020 và xử lý vướng mắc đối với thủ tục đầu tư dự án nhóm A sử dụng ngân sách thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị quyết số 54/2017/QH14…

Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; dự án Luật Trồng trọt; dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); dự án Luật Kiến trúc. …

Cũng tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ tiến hành cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); cho ý kiến về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn giám sát thẩm phán quốc gia; thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên VKSND Tối cao.

Đáng chú ý, tại Phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”, chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Cụ thể: Nhóm vấn đề thứ nhất là việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục-đào tạo, y tế…), hạ tầng xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan: Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhóm vấn đề thứ hai là công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội phạm kinh tế; tội phạm về chức vụ; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy. Công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Công an.

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan: Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các phiên chất vấn sẽ diễn ra trong một ngày 13/8.

Chưa xem xét Dự thảo Luật Đặc khu trong phiên họp 26

Cũng theo Thông cáo mới nhất về chương trình kỳ họp thứ 26 của UBTVQH, không còn nội dung cho ý kiến về dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) như chương trình được lên trước đó.

Trao đổi với báo chí về nội dung này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự án Luật đang được xem xét thận trọng, tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, cử tri. Hiện vẫn còn thời gian để Chính phủ chỉnh sửa, hoàn thiện, vì 2 tháng nữa kỳ họp thứ 6 của Quốc hội mới diễn ra.

Trước đó, để chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 26 của UBTVQH (từ ngày 8-13/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đoàn Giám sát để báo cáo UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016; phối hợp chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Tìm kiếm theo ngày