Thường trực tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

Ngày 22/10, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì cuộc làm việc của Thường trực tỉnh ủy với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh về thực trạng giáo dục và đào tạo; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025. Cùng dự còn có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.Thường trực tỉnh ủy làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.


Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo thực trạng giáo dục và đào tạo; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025. Thời gian qua, mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã phát triển rộng khắp; các bản xa trung tâm xã đều có các điểm trường; trẻ em và học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. Giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập tiếp tục được tạo điều kiện phát triển. Toàn tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; mở rộng và nâng cao chất lượng các lớp xóa mù chữ trong độ tuổi. Cơ sở vật chất các trường học từng bước được cải thiện; tỷ lệ phòng học kiên cố tăng từ 56,1% (năm 2015) lên 64,8% (năm 2019). Công tác quản lý giáo dục có chuyển biến, khắc phục một số tiêu cực trong ngành, nhất là công tác thi THPT quốc gia. Công tác nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú được triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp xã; từng bước chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức theo quy định...


Tuy nhiên, thời gian qua, công tác kiểm soát chất lượng giáo dục chưa hiệu quả, bệnh thành tích vẫn phổ biến trong ngành; thiếu đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; năng lực một bộ phận không nhỏ cán bộ quản lý, giáo viên hạn chế so với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; công tác đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn chưa đáp ứng tốt mục tiêu, nhu cầu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chưa tham gia tích cực vào chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ; số lượng tuyển sinh, đào tạo của các trường liên tục giảm trong 5 năm gần đây...


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm học 2019-2020; đặc biệt, chú trọng thực hiện nghiêm các quy định trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT; chỉ đạo các đơn vị tập trung đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức kiểm tra, đánh giá đảm bảo thực chất, khách quan; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường học. Quan tâm việc sắp xếp, bố trí đội ngũ; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các đơn vị giáo dục; xây dựng, quản lý hiệu quả đội ngũ giáo viên cốt cán chuyên môn. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất, bền vững, phù hợp điều kiện thực tiễn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác quản lý, giảng dạy; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đánh giá thực chất, khách quan năng lực, khả năng quản lý, chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ tổ chức nấu ăn tập trung, nấu ăn bán trú cho học sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, mở rộng đào tạo một số ngành nghề phục vụ thiết thực cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Tìm kiếm theo ngày