Thường trực tỉnh ủy làm việc với các đơn vị về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Ngày 08 tháng 11 năm 2019

Ngày 8/11, Thường trực tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với một số đơn vị liên quan về tình hình triển khai, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.


Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Quốc Khánh,  Lê Hồng Minh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Công ty cổ phần đầu tư cao tốc Hòa Bình - Sơn La...


 

Thường trực tỉnh ủy làm việc với các đơn vị liên quan

thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu


Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, sau khi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố Dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đến thời điểm này, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tư vấn về quản lý và triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư; đã tổ chức họp với UBND tỉnh Hòa Bình để thống nhất một số nội dung triển khai Dự án. UBND tỉnh đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản để có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình; đồng thời, chủ động theo dõi, giám sát, phối hợp, hỗ trợ Công ty cổ phần đầu tư cao tốc Hòa Bình - Sơn La trong quá trình tổ chức khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư và báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.


Về việc tổ chức giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã giao Công ty cổ phần đầu tư cao tốc Hòa Bình - Sơn La tổ chức lập khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với việc xác định hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, nông nghiệp, tổng diện tích đất lâm nghiệp dự kiến chuyển đổi 147,63 ha quy hoạch là đất sản xuất; diện tích đất lúa dự kiến chuyển đổi 8,44 ha; đất trồng cây hằng năm khoảng 178,56 ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 10,97 ha; đất nuôi trồng thủy sản khoảng 9 ha. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 12/6/2019 về thông qua các khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu dân cư, dịch vụ, du lịch sinh thái, khu xây dựng quần thể du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu làm cơ sở xác định các quỹ đất đối ứng Dự án tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Hiện nay, Sở Xây dựng khẩn trương lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, dự kiến tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan trong tháng 11/2019; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, xin ý kiến Bộ Xây dựng trong tháng 12/2019; thẩm định, trình HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh phê duyệt trong quý I/2020...


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung phối hợp cùng Công ty cổ phần đầu tư cao tốc Hòa Bình - Sơn La trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong lập báo cáo; chủ động phối hợp với nhà đầu tư tiềm năng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án; làm tốt công tác tuyên truyền về Dự án và công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư; nhà đầu tư tiềm năng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh Sơn La xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, tiếp tục phối hợp với các ngành của tỉnh để thu hút được nguồn vốn của Trung ương... Chuẩn bị mọi điều kiện để có thể khởi công Dự án vào cuối năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tìm kiếm theo ngày