Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 15 tháng 05 năm 2018

Ngày 15/5, đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì họp giám sát việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh.


 

Họp giám sát việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh.

 

Dự họp có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 74 ngày 22/3/2018 của HĐND tỉnh và đại diện một số sở liên quan.


Theo kết quả rà soát, quy hoạch lại ba loại rừng quy mô, tổng diện tích quy hoạch được điều chỉnh từ 965.191 ha xuống còn 934.039 ha, giảm hơn 31.152 ha (diện tích điều chỉnh giảm được chuyển thành đất nông nghiệp và phi nông nghiệp); thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu, mục đích sử dụng quy hoạch ba loại rừng, trong đó, diện tích rừng đặc dụng phòng hộ giảm còn gần 487.000 ha; tăng quy mô đất rừng sản xuất lên hơn 447.000 ha. Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành của tỉnh, công tác quản lý ba loại rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Diện tích rừng được bảo vệ, đảm bảo gia tăng độ che phủ rừng qua các năm; năm 2017, quy mô, diện tích rừng tăng trên 30.700 ha so với năm 2005; trữ lượng các loại rừng tăng gần 12,3 triệu m3 gỗ năm 2006 tăng lên trên 31,6 triệu m3 so với kết quả kiểm kê rừng năm 2015.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung về: Thực hiện quy hoạch phát triển rừng; việc chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; trồng rừng thay thế bằng các cây trồng đa mục tiêu phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương ...


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Minh Sơn đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện đóng mốc ranh giới trên thực địa đối với quy hoạch 3 loại rừng, trước mắt ưu tiên cắm mốc quy hoạch đối với diện tích rừng đặc dụng. Triển khai cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày